1. Kwalifikacje:
  a) Aby stać się ambasadorką naszej marki, należy być aktywnym klientem i mieć doświadczenie w korzystaniu z naszych produktów.
  b) Ambasadorki muszą mieć aktywne konto na mediach społecznościowych (Instagram, Facebook itp.) oraz regularnie publikować treści związane z naszą marką.
 2. Prowizje:
  a) Ambasadorki otrzymują 15% prowizji od sprzedaży wygenerowanej za pośrednictwem ich unikalnego kodu.
  b) Prowizje są wypłacane w formie płatności gotówkowej lub towarowej, w zależności od wartości sprzedaży.
 3. Poziomy rozwoju:
  a) Ambasadorki mają możliwość awansowania na wyższe poziomy rozwoju na podstawie osiągniętej sprzedaży.
  b) Wyższe poziomy rozwoju oznaczają dodatkowe korzyści, takie jak większe prowizje, ekskluzywne upominki czy udział w specjalnych wydarzeniach.
 4. Promocja marki:
  a) Ambasadorki zobowiązane są do promowania naszej marki w pozytywny sposób i przestrzegania ustalonych wytycznych.
  b) Ambasadorki powinny regularnie publikować treści związane z naszą marką, używając odpowiednich hashtagów i oznaczeń.
 5. Lojalność i zaufanie:
  a) Ambasadorki powinny zachować lojalność wobec naszej marki i nie promować konkurencyjnych produktów.
  b) Ambasadorki zobowiązane są do przestrzegania polityki prywatności i nieujawniania poufnych informacji dotyczących naszej marki.
 6. Zakończenie współpracy:
  a) Zarówno ambasadorki, jak i firma mają prawo zakończyć współpracę w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny.
  b) W przypadku naruszenia regulaminu, firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zakończenia współpracy bez wypłaty prowizji.

Przeczytaj uważnie ten regulamin i akceptujesz go poprzez przystąpienie do Programu Ambasadorek. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.

REX Palpebrae

0
×