§ 1
Inleidende bepalingen

1. De REX palpebrae online winkel, beschikbaar op
rexpalpebrae.com.

2. Dit Reglement is gericht tot zowel Consumenten als
Ondernemers die gebruik maken van de winkel en omschrijft de regels voor het gebruik van de
webwinkel, alsmede de regels en procedures voor het op afstand sluiten van Verkoopovereenkomsten met de Klant
via de winkel.

§ 2
Definities
1. Consument​ – een natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit met de Verkoper als onderdeel van de Winkel,
waarvan het onderwerp niet rechtstreeks verband houdt met zijn zakelijke of
professionele activiteit.

2. Verkoper – een natuurlijke persoon die niet-geregistreerde activiteiten uitvoert onder de naam REX palpebrae.
3. Klant – elke entiteit die aankopen doet via de Winkel.
4. Ondernemer – een natuurlijke persoon, een rechtspersoon en een organisatie-eenheid
die geen rechtspersoon is, aan wie een afzonderlijke wet rechtsbevoegdheid verleent, die
namens zichzelf zakelijke activiteiten uitvoert en die gebruikmaakt van de Store.
5. Winkel – een online winkel gerund door de Verkoper op het
internetadres rexpalpebrae.com.
6. Overeenkomst op afstand – een overeenkomst gesloten met de Klant als onderdeel van een
georganiseerd systeem voor het sluiten van overeenkomsten op afstand (binnen de Winkel), zonder
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen, met uitsluitend gebruik van één of
meer technieken voor communicatie op afstand tot en
met het sluiten van de overeenkomst.
7. Reglement – ​​dit Reglement van de Winkel.
8. Bestelling ​ – de intentieverklaring van de Klant ingediend via het
Bestelformulier en rechtstreeks gericht op het sluiten van een Product
of Producten Verkoopovereenkomst met de Verkoper.
9. Account – het account van de klant in de winkel, het verzamelt gegevens die door
de klant zijn verstrekt en informatie over bestellingen die door hem in de winkel zijn geplaatst.
10. Registratieformulier – een formulier beschikbaar in de Store waarmee u
een account kunt aanmaken.

11. Bestelformulier – een interactief formulier dat beschikbaar is in de Winkel waarmee u
een Bestelling kunt plaatsen, met name door Producten aan het Winkelmandje toe te voegen en
de voorwaarden van de Verkoopovereenkomst te specificeren, inclusief de wijze van levering en betaling.
12. Winkelwagen – een onderdeel van de software van de Winkel, waarin de door de Klant voor aankoop geselecteerde Producten zichtbaar zijn
, en het is ook mogelijk om
de Bestellingsgegevens te bepalen en te wijzigen, met name de hoeveelheid producten.
13. Product – een roerend goed/dienst beschikbaar in de Winkel, die het onderwerp is van de
Verkoopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper.
14. Verkoopovereenkomst – een productverkoopovereenkomst gesloten of gesloten tussen
de Klant en de Verkoper via de Online Winkel. Onder Overeenkomst
Verkoop wordt mede verstaan ​​– met betrekking tot de kenmerken van het Product – een overeenkomst van opdracht tot dienstverlening
en een overeenkomst van bepaald werk.

§ 3
Contact met de winkel
1. Adres van de verkoper: ul. Daszyńskiego 9, 67-200 Głogów
2. Het e-mailadres van de verkoper: kontakt@rexpalpebrae.com
3. Het telefoonnummer van de verkoper: 690 690 260
4. Het bankrekeningnummer van de verkoper 25 1600 1462 1744 0179 9000 0001
5. De klant kan communiceren met de Verkoper via de adressen en
telefoonnummers die in deze paragraaf worden vermeld.
6. De Klant kan op werkdagen tussen 10.00 uur en 18.00 uur telefonisch met Verkoper communiceren.

§ 4
Technische vereisten
Om de Store te gebruiken, inclusief het doorzoeken van het assortiment van de Store en het plaatsen van
bestellingen voor Producten, is het volgende nodig
: een eindapparaat met toegang tot internet en een webbrowser zoals
Google Chrome, Firefox, Opera etc.
b. een actief e-mailaccount (e-mail),
c. cookies ingeschakeld,
d. FlashPlayer geïnstalleerd.

§ 5
Algemene informatie
1. De verkoper is, voor zover toegestaan ​​door de wet, niet
aansprakelijk voor storingen, inclusief onderbrekingen in het functioneren van de winkel,
veroorzaakt door overmacht, ongeoorloofde acties van derden of
onverenigbaarheid van de online winkel met de technische infrastructuur van de Klant.
2. Om door het assortiment van de winkel te bladeren, hoeft u geen account aan te maken. Het plaatsen van
bestellingen door de Klant voor Producten uit het assortiment van de Winkel
is mogelijk na het aanmaken van een Account in overeenstemming met de bepalingen van § 6 van het Reglement of door het verstrekken van de nodige persoons- en adresgegevens die de uitvoering van de
Bestelling mogelijk maken zonder een Account aan te maken.

3. De prijzen in de Winkel zijn weergegeven in Poolse zloty’s en zijn brutoprijzen
(inclusief BTW).

4. Het uiteindelijke (definitieve) bedrag dat door de Klant moet worden betaald, bestaat uit de prijs voor het Product
en de leveringskosten (inclusief transport-, leverings- en postdiensten), waarover
de Klant wordt geïnformeerd op de website van de Winkel bij het plaatsen van de Bestelling, inclusief
op het moment waarop de wil wordt uitgedrukt om gebonden te zijn aan de Verkoopovereenkomst.
5. In geval van een Overeenkomst van abonnement of dienstverlening voor
onbepaalde tijd is de uiteindelijke (eind)prijs de totaalprijs inclusief alle
betalingen voor de afrekeningsperiode.
6. Wanneer het uit de aard van het voorwerp van de Overeenkomst naar redelijk oordeel niet mogelijk is om
de hoogte van de uiteindelijke (eind)prijs vooraf te berekenen,
de wijze waarop de prijs wordt berekend, evenals transportkosten,
levering, postdiensten en andere kosten worden in de Winkel vermeld in
de Productbeschrijving.

§ 6
Aanmaken van een account in de winkel
1. Om een ​​account aan te maken in de winkel, moet u het registratieformulier invullen. Het is noodzakelijk
om de volgende gegevens te verstrekken: Naam en Achternaam, Woonadres/Levering, Telefoonnummer.
2. Het aanmaken van een account in de Store is gratis.
3. Inloggen op het Account gebeurt door het invoeren van de gebruikersnaam en het wachtwoord die zijn ingesteld in
het Registratieformulier.
4. De Klant kan te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder
enige kosten, de Account verwijderen door een gepast verzoek te sturen naar
de Verkoper, met name via e-mail of schriftelijk
naar de adressen vermeld in § 3.

§ 7
Regels voor het plaatsen van een bestelling
Om een ​​bestelling te plaatsen, moet u:
1. inloggen op de winkel (optioneel);
2. selecteer het product waarop de bestelling betrekking heeft en klik vervolgens op de
knop “Toevoegen aan winkelwagen” (of vergelijkbaar);3. inloggen of gebruik maken van de mogelijkheid om zonder registratie een Bestelling te plaatsen;
4. als de optie om een ​​bestelling te plaatsen zonder registratie is geselecteerd – vul het
bestelformulier in door de gegevens van de ontvanger van de bestelling in te voeren en het adres waarnaar
het product moet worden afgeleverd, selecteer het type verzending (methode van levering
van het Product), voer de factuurgegevens in, indien verschillend van de gegevens van de ontvanger van de Bestelling,
5. klik op de knop “Bestellen en betalen” / klik op de knop “Bestellen en betalen” en
bevestig de bestelling door op de link te klikken die in de e-mail is verzonden, 6. kies een van de beschikbare betalingsmethoden en betaal
, afhankelijk van de betalingsmethode, de bestelling binnen de aangegeven periode, met inachtneming van § 8 punt 3.

§ 8
Aangeboden leverings- en betalingswijzen 1. De klant kan de volgende wijzen van
levering of afhaling van het bestelde Product gebruiken
:
van de volgende betaalwijzen: a. Rembours b. Rembours c. Betaling via overschrijving op de rekening van de Verkoper d. Elektronische betalingen e. Betaling per creditcard. 3. Gedetailleerde informatie over leveringsmethoden en aanvaardbare betalingsmethoden is te vinden op de website van de Winkel.


§ 9
Uitvoering van de verkoopovereenkomst
1. De sluiting van de verkoopovereenkomst tussen de klant en de verkoper vindt plaats nadat
de klant een bestelling heeft geplaatst met behulp van het bestelformulier in
de online winkel in overeenstemming met § 7 van de voorschriften.
2. Na het plaatsen van de Bestelling bevestigt de Verkoper onmiddellijk de ontvangst ervan en
aanvaardt tegelijkertijd de Bestelling voor uitvoering. Bevestiging van de ontvangst van
de Bestelling en de aanvaarding ervan voor uitvoering vindt plaats door
de Verkoper naar de Klant een passende e-mail te sturen naar het e-mailadres van de Klant dat is opgegeven bij het plaatsen van de Bestelling
, die ten minste
de verklaring van de Verkoper over ontvangst van de bestelling bevat. Bestelling en de aanvaarding ervan voor uitvoering.
en bevestiging van de totstandkoming van de verkoopovereenkomst. Na ontvangst van
bovenstaande e-mail door de Klant komt er een Verkoopovereenkomst tot stand tussen de Klant en
de Verkoper.
3. Indien de Klant kiest
: betaling via overschrijving, elektronische betalingen of betaling per creditcard,
is de Klant verplicht om de betaling te verrichten binnen 2 kalenderdagen vanaf de datum van
het sluiten van de Verkoopovereenkomst – anders wordt de bestelling geannuleerd.

B. onder rembours na ontvangst van de zending, is de klant verplicht te betalen
bij ontvangst van de zending.
C.
contante betaling bij persoonlijke afhaling van de zending, is de klant verplicht om de betaling bij ontvangst van de zending onmiddellijk te verrichten vanaf de datum van ontvangst van informatie over
de gereedheid van de zending voor afhaling.
4. Als de Klant een andere leveringsmethode dan persoonlijke afhaling heeft gekozen, zal het Product
door de Verkoper worden verzonden binnen de in de beschrijving aangegeven termijn (onder voorbehoud van
paragraaf 5 van deze paragraaf), op de manier die door de Klant is gekozen bij het plaatsen
de bestelling.
5. een. In het geval van het bestellen van Producten met verschillende leverdata,
de leveringsdatum is de langst gegeven datum.
B. In het geval van het bestellen van Producten met verschillende leveringsdata, heeft de Klant
de mogelijkheid om levering van Producten in delen of levering van alle
Producten aan te vragen na voltooiing van de volledige bestelling. 6. Het begin van de periode van levering van het Product aan de Klant wordt als volgt
geteld:
Als de klant kiest voor de betalingsmethode via overschrijving,
elektronische betaling of betaalkaart – vanaf de datum van creditering van
de bankrekening van de verkoper.
B. Als de klant de betalingswijze bij levering kiest – vanaf de datum van
sluiting van de verkoopovereenkomst6. Indien de Klant ervoor kiest om het Product persoonlijk af te halen, staat het Product klaar
voor afhaling door de Klant op de datum vermeld in de Productbeschrijving. Over de gereedheid van het Product voor
Na ontvangst wordt de Klant bovendien door de Verkoper op de hoogte gebracht door
een passende e-mail te sturen naar het e-mailadres van de Klant dat is opgegeven bij het plaatsen van de Bestelling
. 7. In het geval van het bestellen van Producten met verschillende data van afhaalgereedheid,
heeft de Klant de keuze om de Producten in delen af ​​te halen (afhankelijk van hun afhaalgereedheid) of om
alle Producten af ​​te halen na voltooiing van de volledige bestelling.
8. Het begin van de periode van gereedheid van het Product voor afhaling door de Klant wordt als volgt geteld
:
Indien de Klant kiest voor de wijze van betaling via overschrijving,
elektronische betaling of betaalkaart – vanaf de datum van bijschrijving op
de bankrekening van de Verkoper.
B. Als de klant kiest voor contant geld bij persoonlijke afhaling – vanaf
de datum van sluiting van de verkoopovereenkomst.

9. De levering van het Product vindt alleen plaats in Polen.

§ 10
Herroepingsrecht
1. De consument kan de verkoopovereenkomst binnen 14 dagen zonder
opgave van redenen herroepen.
2. De periode vermeld in par. 1 begint met de bezorging van het Product
aan de Consument of een door hem aangewezen persoon die niet de vervoerder is.
3. In geval van een Overeenkomst die betrekking heeft op veel Producten die
afzonderlijk, in partijen of in gedeelten worden geleverd, loopt de in lid 1 genoemde datum vanaf de levering
van het laatste artikel, partij of onderdeel.
4. In geval van een Overeenkomst die bestaat in het geregeld afleveren van Producten voor
bepaalde tijd (abonnement), loopt de in lid 1 genoemde datum vanaf het in
bezit nemen van het eerste.
5. De consument kan de overeenkomst herroepen door een verklaring van
herroeping van de overeenkomst in te dienen bij de verkoper. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het
dat de consument voor het verstrijken van deze termijn een verklaring stuurt.

6. De verklaring kan per traditionele post of elektronisch worden verzonden
door de verklaring naar het e-mailadres van de verkoper te sturen of
door een verklaring op de website van de verkoper in te dienen –
de contactgegevens van de verkoper zijn gespecificeerd in § 3. De verklaring kan ook worden ingediend op het
formulier waarvan het model Bijlage nr. 1 van dit Reglement en
een bijlage van de Wet van 30 mei 2014 betreffende de consumentenrechten vormt,
is echter niet verplicht.

7. Indien de consument een verklaring langs elektronische weg verstuurt,
stuurt de verkoper de consument onverwijld op het
door de consument opgegeven e-mailadres een ontvangstbevestiging van de verklaring van herroeping van de overeenkomst.
8. Gevolgen van herroeping van de Overeenkomst
: Bij herroeping van de op afstand gesloten Overeenkomst geldt de Overeenkomst als
niet gesloten.
B. In geval van herroeping van de overeenkomst retourneert de verkoper
onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de
verklaring van de consument over de herroeping, alle door hem gedane betalingen, inclusief
de kosten voor bezorging van de overeenkomst, aan de consument. item, met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit
keuze van de consument voor een andere wijze van levering dan de goedkoopste reguliere
leveringswijze die door de verkoper wordt aangeboden.

C. De Verkoper zal de betaling terugbetalen met dezelfde betaalmethoden
die door de Consument zijn gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij de Consument
uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere oplossing die
voor hem geen kosten met zich meebrengt.
D. De Verkoper kan de terugbetaling inhouden tot hij het Product terug heeft ontvangen
of tot het bewijs van de terugzending aan hem is geleverd, afhankelijk
van welke gebeurtenis zich het eerst voordoet.
e. De Consument dient het Product onverwijld terug te sturen naar het adres van de Verkoper dat in dit
Reglement is vermeld, binnen 14 dagen vanaf de datum waarop hij
de Verkoper heeft geïnformeerd over de herroeping van de Overeenkomst. De deadline is gehaald als de consument
het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
F. De consument draagt ​​de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het Product, inclusief de kosten voor het terugzenden van
het Product als het vanwege de aard ervan niet
per gewone post kan worden teruggestuurd.
G. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van
gebruik op een andere manier dan nodig was om de aard, de
kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.
9. Indien het vanwege de aard van het Product niet per
gewone post kan worden geretourneerd, wordt informatie hierover, evenals de kosten voor het retourneren van het Product, opgenomen
in de Productbeschrijving in de Winkel.
10. De consument heeft niet het recht om een ​​overeenkomst op afstand te herroepen
met betrekking tot de overeenkomst:

A. waarbij het voorwerp van de dienst een niet-geprefabriceerd artikel is, vervaardigd
volgens specificaties van de consument of ter bevrediging van zijn
individuele behoeften,
b. waarbij het onderwerp van de dienst een artikel is dat in een verzegelde
verpakking is geleverd en dat na opening van de verpakking om
redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kan worden geretourneerd als de verpakking
na levering is geopend,
c. waarbij het onderwerp van de service een artikel is dat snel bederft of
een korte houdbaarheid heeft,
d. voor het verlenen van diensten, als de Verkoper de dienst volledig heeft uitgevoerd met uitdrukkelijke instemming van
de Consument, aan wie voor aanvang van de dienst is meegedeeld dat na
nakoming van de dienst door Verkoper verliest het recht om de Overeenkomst te herroepen,
b.v. waarvan de prijs of vergoeding afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop
Verkoper geen invloed heeft en die zich kunnen voordoen vóór de
uiterste datum voor herroeping van de Overeenkomst,
f. zaken die na levering door
hun aard onlosmakelijk verbonden zijn met andere zaken,
g. waarbij het onderwerp van de dienst alcoholische dranken zijn, waarvan de prijs is
overeengekomen bij het sluiten van het verkoopcontract, en waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden
en waarvan de waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop
de dienst betrekking heeft Verkoper heeft geen controle,
H. waarin het onderwerp van de dienst geluids- of beeldopnamen of
computerprogramma’s zijn die in een verzegelde verpakking worden geleverd, indien
de verpakking na levering is geopend,
i. voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van een
abonnementsovereenkomst,
j. voor de levering van digitale inhoud worden niet op een materiële drager opgeslagen, als
de uitvoering van de dienst is begonnen met uitdrukkelijke instemming van de consument vóór
het verstrijken van de termijn voor herroeping van de overeenkomst en nadat
de verkoper hem heeft geïnformeerd over het verlies van het recht om de overeenkomst te herroepen,

§ 11
Klacht en garantie

1. De Verkoopovereenkomst heeft betrekking op nieuwe Producten

2. De verkoper is verplicht de klant een artikel vrij van gebreken te leveren.

3. In geval van een gebrek aan de goederen gekocht van de Verkoper, heeft de Klant het recht
om een ​​klacht in te dienen op basis van de bepalingen over garantie in het Burgerlijk Wetboek.

4. Klachten dienen schriftelijk of elektronisch te worden ingediend bij
de in dit Reglement vermelde adressen van Verkoper.

5. Het verdient aanbeveling dat de klacht onder meer het volgende bevat: een beknopte beschrijving van het gebrek, de omstandigheden (inclusief
de datum) waarop het zich heeft voorgedaan, gegevens van de klant die de klacht indient en het verzoek van de klant in verband
met het gebrek van de goederen .

6. Verkoper zal onverwijld, uiterlijk binnen 14 dagen, op het klachtverzoek reageren
en indien hij dit niet binnen deze termijn doet, wordt
het verzoek van de Klant gegrond geacht.

7. Goederen die in het kader van de klachtenprocedure worden geretourneerd, moeten worden verzonden naar het adres
vermeld in § 3 van dit Reglement.

8. Indien op het Product garantie is verleend, wordt informatie daarover, alsmede de
inhoud daarvan, opgenomen in de omschrijving van het Product in de Winkel.

§ 12
Buitengerechtelijke methoden voor het afhandelen van klachten en verhaal
1. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheid voor de consument om gebruik te maken van
buitengerechtelijke methoden voor het afhandelen van klachten en het indienen van vorderingen en
de regels voor toegang tot deze procedures zijn beschikbaar op de kantoren en op de websites van
poviat (gemeentelijke) consumentenombudsmannen,
maatschappelijke organisaties, waarvan de wettelijke taken de consumentenbescherming omvatten,
Voivodship Inspectorates of the Trade Inspection en op de volgende
internetadressen van het Office of Competition and Consumer Protection:
http://www .uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php en
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. De consument heeft de volgende exemplarische mogelijkheden om
klachten af ​​te handelen en vorderingen buiten rechte te doen gelden: De consument heeft het recht zich te wenden tot de permanente minnelijke
consumentenrechtbank bedoeld in art. 37 van de wet van 15 december 2000 op
de handelsinspectie (Staatsblad van 2014, item 148, zoals gewijzigd), met een verzoek om
een ​​geschil te beslechten dat voortvloeit uit de met de verkoper gesloten overeenkomst.
B. De consument heeft het recht zich te wenden tot de provinciale inspecteur van de
Handelsinspectie, conform art. 36 van de wet van 15 december 2000 op de handelsinspectie
(Staatsblad van 2014, punt 148, zoals gewijzigd), met een verzoek om een ​​procedure in te leiden
bemiddeling over de minnelijke schikking van het geschil tussen de consument en
de verkoper.
C. De consument kan gratis hulp krijgen bij het oplossen van het geschil tussen
hem en de verkoper, ook door gebruik te maken van de kosteloze hulp van de poviat (gemeentelijke)
consumentenombudsman of sociale organisatie waarvan de wettelijke taak
bestaat uit consumentenbescherming (waaronder de Consumentenbond, Vereniging
van Poolse Consumenten).

§ 13
Persoonlijke gegevens in de online winkel
1. De beheerder van de via de online winkel verzamelde persoonlijke gegevens van de klant
is de verkoper.
2. De persoonsgegevens van klanten die door de beheerder via de
online winkel worden verzameld, worden verzameld om de verkoopovereenkomst uit te voeren en, indien de klant hiermee instemt
, ook voor marketingdoeleinden.
3. De ontvangers van de persoonsgegevens van de Klanten van de Online Winkel kunnen zijn
: In het geval van een Klant die de Online Winkel gebruikt met de methode van levering
per post of koerier, verstrekt de Beheerder
de verzamelde persoonlijke gegevens van de Klant aan de geselecteerde vervoerder of tussenpersoon die
de verzending uitvoert op verzoek van de Beheerder.
B. In het geval van een Klant die
elektronische betalingen of een betaalkaart in de Online Winkel gebruikt, verstrekt de Beheerder de verzamelde persoonlijke gegevens van de Klant
aan de geselecteerde entiteit die de bovenstaande betalingen in de
Online Winkel uitvoert.
4. De klant heeft het recht om zijn gegevens in te zien en te corrigeren.
5. Het verstrekken van persoonlijke gegevens is vrijwillig, maar het niet verstrekken van
de persoonlijke gegevens die zijn aangegeven in de voorschriften die nodig zijn om de verkoopovereenkomst te sluiten, resulteert in
de onmogelijkheid om dit contract te sluiten.

§ 14
Slotbepalingen
1. Overeenkomsten gesloten via de Online Store worden gesloten in het Pools.
2. Verkoper behoudt zich het recht voor om het Reglement te wijzigen om gewichtige
redenen, dat wil zeggen: wetswijzigingen, wijzigingen in betalings- en leveringsmethoden – voor zover
deze wijzigingen van invloed zijn op de uitvoering van de bepalingen van dit Reglement.
De verkoper zal de klant ten minste 7 dagen van tevoren over elke wijziging informeren.3 .
Op zaken die niet onder dit Reglement vallen, zijn de algemeen toepasselijke bepalingen van het Poolse recht van toepassing, in het bijzonder: het Burgerlijk Wetboek;
de wet elektronische dienstverlening; de wet consumentenrechten, de wet
bescherming persoonsgegevens.
4. De klant heeft het recht om buitengerechtelijke methoden te gebruiken voor het afhandelen van klachten en
het indienen van claims. Hiertoe kan hij een klacht indienen via het EU
ODR-onlineplatform dat beschikbaar is op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

0
×