§.1 Algemene bepalingen

 1. De gegevensbeheerder is REX palpebrae Polska. Gegevensbescherming wordt uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van de algemeen geldende wetgeving en de opslag vindt plaats op beveiligde servers.
 2. Voor de interpretatie van termen wordt de verklarende woordenlijst van het Reglement gebruikt of zoals beschreven in het Privacybeleid (als dit rechtstreeks uit de beschrijving voortvloeit).
 3. Voor een betere ontvangst van het Privacybeleid is de term “Gebruiker” vervangen door de term “U”, “Beheerder” – “Wij”. De term “GDPR” betekent Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
 4. We respecteren het recht op privacy en geven om gegevensbeveiliging. Voor dit doel, bijvoorbeeld Secure Communication Encryption Protocol (SSL).
 5. Persoonlijke gegevens die worden verstrekt in het formulier op de landingspagina worden vertrouwelijk behandeld en zijn niet zichtbaar voor onbevoegden. 

§2. Gegevens beheerder

 1. De dienstverlener is de beheerder van de gegevens van zijn klanten. Dit betekent dat als u een Account heeft op onze website, wij uw gegevens verwerken als: naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, functie, werkplek, IP-adres.
 2. De dienstverlener is ook de beheerder van mensen die zich hebben aangemeld voor [bijvoorbeeld] de nieuwsbrief en mensen die zich hebben aangemeld voor het webinar.
 3. Persoonsgegevens worden verwerkt: in overeenstemming met de bepalingen over de bescherming van persoonsgegevens, b. in overeenstemming met het geïmplementeerde privacybeleid, c. voor zover en voor het doel dat nodig is om de Overeenkomst tot stand te brengen, de inhoud ervan vorm te geven, te wijzigen of te beëindigen en de langs elektronische weg verleende Diensten naar behoren uit te voeren, d. voor zover en voor het doel dat nodig is om legitieme belangen te vervullen (legitieme doeleinden), en de verwerking geen inbreuk maakt op de rechten en vrijheden van de betrokkene: voor zover en voor het doel dat consistent is met de door u gegeven toestemming indien [bijvoorbeeld ] u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, doel in overeenstemming met uw toestemming als u zich [bijvoorbeeld] heeft aangemeld voor een webinar.
 4. Elke betrokkene (als wij hun beheerder zijn) heeft het recht op toegang tot gegevens, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken, het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
 5. Contact met degene die binnen de organisatie van Dienstverlener toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens is langs elektronische weg mogelijk op het e-mailadres: [adres].
 6. We behouden ons het recht voor om uw gegevens na beëindiging van de Overeenkomst of intrekking van toestemming alleen te verwerken voor zover dit nodig is om mogelijke vorderingen bij de rechtbank in te dienen of als nationale of EU-regelgeving of internationaal recht ons verplicht tot het bewaren van gegevens.
 7. De Service Provider heeft het recht om de persoonlijke gegevens van de Gebruiker en andere gegevens te delen met entiteiten die bevoegd zijn onder de toepasselijke wetgeving (bijv. Wetshandhavingsinstanties).
 8. Het wissen van persoonsgegevens kan plaatsvinden als gevolg van het intrekken van toestemming of het indienen van een wettelijk toelaatbaar bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens.
 9. De Service Provider maakt geen persoonlijke gegevens bekend aan andere entiteiten dan die welke zijn toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving.
 10. We hebben pseudonimisering, gegevensversleuteling geïmplementeerd en we hebben toegangscontrole ingevoerd, waardoor we de gevolgen van een mogelijke inbreuk op de gegevensbeveiliging minimaliseren.
 11. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door door ons gemachtigde personen of door verwerkers met wie wij nauw samenwerken.

§3. Koekjes

1. De website [adres] maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de webserver worden verzonden en door de computersoftware van de browser worden opgeslagen. Wanneer de browser opnieuw verbinding maakt met de site, herkent de site het type apparaat waarmee de gebruiker verbinding maakt. Met parameters kan alleen de server die ze heeft gemaakt de informatie lezen die erin staat. Cookies vergemakkelijken dus het gebruik van eerder bezochte websites.

De verzamelde informatie betreft het IP-adres, type gebruikte browser, taal, type besturingssysteem, internetprovider, tijd- en datuminformatie, locatie en informatie die via het contactformulier naar de website is verzonden.

2. De verzamelde gegevens worden gebruikt om te monitoren en te controleren hoe gebruikers onze websites gebruiken om de werking van de website te verbeteren door te zorgen voor een effectievere en probleemloze navigatie. We monitoren informatie over gebruikers met behulp van de Google Analytics-tool, die het gebruikersgedrag op de website registreert.

Cookies identificeren de gebruiker, waardoor de inhoud van de website die hij gebruikt kan worden aangepast aan zijn behoeften. Door zijn voorkeuren te onthouden, maakt het de juiste afstemming mogelijk van advertenties die aan hem zijn gericht. Wij gebruiken cookies om het hoogste niveau van gebruiksgemak van onze website te garanderen en de verzamelde gegevens worden alleen binnen het bedrijf [naam] gebruikt om activiteiten te optimaliseren.

3. Wij gebruiken de volgende cookies op onze website [u dient de inhoud uiteraard aan te passen aan de bestanden die u gebruikt]:

a) “noodzakelijke” cookies die het gebruik van op de website beschikbare diensten mogelijk maken, bijv. authenticatiecookies die worden gebruikt voor diensten waarvoor authenticatie op de website vereist is;

b) cookies die worden gebruikt om de veiligheid te waarborgen, bijvoorbeeld om fraude op het gebied van authenticatie binnen de website op te sporen;

c) “prestatie”-cookies, waarmee informatie kan worden verzameld over hoe de webpagina’s worden gebruikt;

d) “functionele” cookies, die het mogelijk maken om de door de gebruiker geselecteerde instellingen te “onthouden” en de gebruikersinterface te personaliseren, bv. in termen van de geselecteerde taal of regio waar de gebruiker vandaan komt, lettergrootte, uiterlijk van de website, enz.;

e) “reclame”-cookies, die het mogelijk maken om advertentie-inhoud aan gebruikers aan te bieden die beter is afgestemd op hun interesses.

4. De gebruiker kan op elk moment de mogelijkheid om cookies te verzamelen uitschakelen of herstellen door de instellingen in de webbrowser te wijzigen. Instructies voor het beheren van cookies zijn beschikbaar op de website http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Aanvullende persoonlijke gegevens, zoals een e-mailadres, worden alleen verzameld op plaatsen waar de gebruiker hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd door het formulier in te vullen. We bewaren en gebruiken de bovenstaande gegevens alleen voor de behoeften die nodig zijn om een ​​bepaalde functie uit te voeren.

0
×